W. Engelsen Ettf. AS har sidan starten i 1912 vore ei leiande entreprenørverksemd i Sunnhordland. Svært mange prosjekt av ulike storleikar og typar er gjennomførte av våre dugande fagfolk.

Engelsen Bygg Totalentreprenør

Engelsen Entreprenør

  • Betongarbeid / Total- og hovudentreprise
  • Saging og boring / Kranbil- og transporttenester

Engelsen & Leirvik

Me starta1912og er tufta på solid fagkunnskap
Me har72entusiastiske tilsette
Vår omsetnad var307millionar i 2019