Historia vår

W. Engelsen Ettf. AS  har sidan starten i 1912 vore ei leiande entreprenørverksemd i Sunnhordland. Svært mange prosjekt av ulike storleikar og typar er gjennomførte av våre dugande fagfolk.

I 2012 feira verksemda 100 år. I løpet av desse åra har ein sett ei rivande utvikling i bransjen. I dag er det våre medarbeidarar innan økonomi, rekneskap og øvrige kontortenester som er tilsette i dette selskapet. Selskapet er leia av Wilhelm Engelsen. Kontoret finn du på Brattestø, Hamnegata 86, på Leirvik.